Stjärnbåten 47

1928 före? *47 Lattjo byggdes av någon åt H. Andersson. *47 kan vara en omklassad pojkbåt som mätts in som Stjärnbåt förmodligen 1936.
1930 *47 Lattjo förekommer också med i flera tävlingar under 1930-talet. ???
1994  *47 annonseras ut till försäljning för 5500 kronor av Gunnar Palm i Kalmartrakten. Ringde honom nov 2012 och han berättade då att det var *47/AW
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem