Stjärnbåten 46

1928 *46 Aj Aj Aj byggdes av någon åt Gösta Lundström, Kullavik?
 
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem