Stjärnbåten 44

1927? *44 Notta byggdes av någon åt Sven-Erik Malmer.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem