Stjärnbåten 43

1927 *43 Lillemor byggdes av Billdals Båtvarv åt P. G. Eriksson.
1956?
*43 längst ner på storseglet. Var - när - hur - vem - vad - varför är klasiska frågor. Fotograf okänd.
1956?
När *43 ligger bakom *402 vet vi inte idag. *402 är byggd 1955. Fotograf okänd.
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem