Stjärnbåten 39

1933 *39 Gipp byggdes av någon åt G. Ahlberg.
1934-09-15 *39 deltog i Ungdomens hösttävling i Stadshusregattan.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum..
Stjärnbåtar på Riddarfjärden under Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan, 15 september 1934. Stjärnbåten 15 SIRIUS, som tillhörde GKSS och som tillsammans med ett antal andra Göteborgsbåtar deltog i seglingarna, ses t v om mitten; båten t h är oidentifierad; bakom skymtar fr v t h stjärnbåt 22 (namnuppgift saknas), 39 (namnuppgift saknas) och 105 STABBE STABBE. Fotografiet återgivet bland försättsplanscherna i KSSS årsbok 1935.
1938  *39 ägdes av Knut Albrektsson, GKSS.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem