Stjärnbåten 38

1935 *38 Turk byggdes av någon åt P. Samgelius.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem