Stjärnbåten 36

1935 *36 Jouqee byggs av någon åt O. Asklund, Göteborg.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem