Hoppa till innehåll

31 GKSS lottbåt 1931

1931
*31 GKSS Lottbåt 1931 byggs av Sunds-Sandvik åt GKSS. Ingrid Karlberg vinner båten.

1933
*31 Dagmar ägs av Sven Magnusson, GKSS. Han studerar i Lund.

1938
*31 Puck ägdes av Ingrid Karlberg, GKSS

1955
*31 Trots ägs av Percy Andersson, Göteborg. Björn Werling var gast åt Percy. Björn berättade att de bytte bl a bord på båten.

1957
*31 Trots säljs vidare av Percy Andersson.

1957-1960
*31 BeBe ägs av Bo Bergström. Han har båten i Fjällbacka på sommaren och på vintern är den på Saltholmen. Bo berättade att tjejerna brukade lifta med Stjärnbåtarna på somrarna.

1958
*31 BeBe seglas av Bo Bergström i en kappsegling Fjällbacka.

Epost från Göran Hastler 2012-02-15.
Hej Anders!
Vi är 2 bröder som du träffade på mässan i GBG.Vi kom i samspråk angående Sjärnbåten och det påbörjade registret. Vi hade haft Stjärnbåt 31 och i samband med info. om denna båt till registret, ställde du frågan om vi hade något kort av båten. Därför sänder jag över de kort vi fortfarande har kvar på Stjärna 31.
Dagen då detta togs var en baddag på GALTÖ i GBGs södra skärgård.Seglena sättes för hemfärden till S:t Varholmen.
Önskar er lycka till med regitret och hoppas på god framgång.
O´hoj seglarvän
Göran Hastler

1969-1973
*31 BeBe ägs av S. Ohlsson, Alingsås SS. Seglas på Mjörn.