Hoppa till innehåll

27 Komet

1928
*27 Komet byggdes av C. E. Andersson, Orust åt förmodligen F. Thorsell. *27 hette Komet från början och var mycket framgångsrik. Inte säker på att detta stämmer.

1933

Komet seglar någonstans 1933.

1934-1937
*27 Komet ägs av Öhman, Anne-Mari, Salt-Sjö Duvnäs.

Komet vid Hankö i Finland. Kopia från boken ”Segel” av Harry Nyström, 1935.

1934-1938
*27 Komet deltog förmodligen i Ungdomens hösttävling i Stadshusregattan.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från den s k Stadshusregattan, Ungdomens hösttävlingar i segling, som ägde rum på Riddarfjärden i september månad 1934-38. Längst t v ses (skymd) 106 METEOR och t h 27 KOMET

1936?
*27 Komet  Komet seglar kanske Stadhusregatta.

Foto från KSSS okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Stig Liljegren, som nedan angivits som ägare till stjärnbåten 108, var vinnaren då båten lottades ut av KSSS 1935. I 1937 års KSSS-matrikel har båten, nu utan angivet namn, sålts till Claes Fleming, Stockholm. På 50-talet seglar båten för ESK i Uppsala under namnet 108:AN, och den bibehåller detta namn då den under tidigt 60-tal seglas av L. O. Hemlin i Uppsala. Jfr Fo165061A i KSSS-samlingen, som uppenbarligen tagits vid samma tillfälle och som återfinns i Oscar Norbergs samling som Fo2664A. Att Norberg tagit även Fo133703 är tänkbart men har inte kunnat beläggas.

1937
*27 Komet ägs av Öhman, Anne-Marie.

1937-1940
*27 Komet ägs av Bertil Nylund, Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, ”Stadshusregattan”. Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn).

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från någon av Stadshusregattorna under 30-talet. Förutom 107 MÖRTEN kan stjärnbåtarna 115 GILLÖGA, 109 FYFFES, 182, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 27 KOMET och 113 KILA identifieras. Dessa namn gäller under förutsättning att bilden tagits före kriget; 1940 omtalas stjärnbåt 107 som X, senare som SPIGG och SPIGGEN.

1938
*27 Komet ägs av Öhman, Anne-Marie ?

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961) Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.

*27 Komet deltager i Ungdomens höstsegling Stadshusregattan Söder Mälarstrand.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling 1938, den s k Stadshusregattan; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. 114 TROLLHARAN är båten närmast kameran; bakom TROLLHARAN ses stjärnbåt 182 (namnuppgift saknas), oidentifierad båt, 27 KOMET, 105 STABBE STABBE samt 107 SPIGG. Stjärnbåten i bakgrunden t v är oidentifierad; i bakgrunden t h ses stjärnbåt 109 X samt, skymd, stjärnbåt 118 (namnuppgift saknas). Längst t h ses passagerarfartyget SS MÄLAREN (b. 1848).

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961) Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.

1940-1943
*27 Komet ägs av Peter Öhman Saltsjö-Duvvnäs.

1940
*27 Komet med Peter Öhman deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta.

Foto från okänd fotograf/StockholmsTidningen . Statens Maritima Museum.

Bengt Folke f. 1919, KSSS-volontär 1932, medlem av sällskapet 1940; Per Johansson KSSS-junior 1940. Denna bild är tagen i samband med Juniorernas Sandhamnsregatta 26-28 juli 1940, då de i 27 KOMET blev mest framgångsrika stjärnbåtsbesättning; det har nedan förutsatts att de på bilden poserar i sin segrande båt.

*27 Komet med Peter Öhman deltager i Sandhamnsregattan m.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Sandhamnsregattan 1940, som ägde rum 1-4 augusti. Stjärnbåten 27 KOMET ses i förgrunden t v närmast klipporna. Av de övriga båtarna, varav de flesta uppenbarligen är 5m-jakter, kan endast 5-S23 RIMA i bakgrunden näst längst t h identifieras.

1943-1954
*27 Komet köps tillbaka av Anne-Mari Öhman, Saltsjö-Duvnäs.

1943
*27 Komet med Anne-Marie Öhman deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943, vid Jutkobben 25 juli. Stjärnbåt 117 BRIO ses i förgrunden t v. Bakom BRIO ses 27 KOMET och finska vingbåten VING 1; i klungan efter följer 106 METEOR, 247 BAMBINA (skymd) 111 ANTARES, 11 ARCTURUS, 227 LO LO, 268 PLUMS och 120 SUSANNA. Att notera är att VING 1 inte återfinns i seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 232.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961) Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943; omkring den stora yawlriggade oidentifierade jakten ses fr v t h stjärnbåt 268 PLUMS, en av Sjövärnskårens weekendjollar, i förgrunden stjärnbåtarna 27 KOMET och 267 ZINITA samt t h på avstånd långedragsjullen J10-108 INGENTING II samt en oidentifierad stjärnbåt.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från KSSS seglingar i Saltsjöbaden hösten 1943. MÅSUNGEN 48 är båten i förgrunden i h bildfält; bakom ses segeljakter av skilda slag, längst t v stjärnbåt 227 LO LO, därefter skymtar 4m-jakten 4-7 LOTTA VI, 5m-jakten 5-S66 GULLMAR III, stjärnbåten 27 KOMET, starbåten 860 ASTRA, MÅSUNGEN 11 samt längst t h folkbåten F-S40 PRIMUS. Samtliga dessa båtar deltog i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden i september 1943; Norbergs datumstämpling förbryllar dock, eftersom dessa seglingar ägde rum söndagarna 5 och 12 september. Lördagen 11 september ägde den s k Enmansseglingen rum, men i denna deltog endast några av båtarna på bilden (se seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 222 ff).

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, 25 september 1943. Båten bakom 27 KOMET är 21 GLIMT, tillhörig Carl Lauritz Botolfsen. Det är dock att märka att båtarna under seglingarna utnyttjades av olika besättningar. Obs pansarskeppet i bakgrunden.

*27 Komet med Anne-Marie Öhman deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 21 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961) Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. Förutom 106 METEOR kan stjärnbåtarna 236 ÅLEN och 27 KOMET identifieras.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961) Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. Förutom 106 METEOR kan stjärnbåtarna 236 ÅLEN och 27 KOMET identifieras.

Komet seglas av Birger Nylund, Saltsjöbaden. boken ”Segelyachter i Sverige 1943”. 

1945
*27 Komet deltager i Skolungdomens seglingar i Saltsjöbaden.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens seglingar i Saltsjöbaden 1945, avslutningsdagen 27 september. De fyra närmaste stjärnbåtarna i v bildfält är 127 KULING II, 124 LOTTEN, 27 KOMET och 132 PELLE SVANSLÖS; t h ses 111 ANTARES. Det kan noteras att seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1946 s 228 uppger att båt nr 132 skulle vara NALLE PUH; denna båt hade dock nummer 131, vilket framgår i matrikeldelen a a s 417.

1946
*27 Komet deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka vid Sandhamn.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Skärgårdsvecka 1946, från sista dagens segling vid Sandhamn, 24 juli. 234 SVALL är båten i täten längst t v; därefter följer fr v t h mer eller mindre skymda stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 101 (namnlös), 247 BAMBINA, 105 STABBE, 313 OK, 117 BRIO, 113 KILA, 229 SNUTEN, 257 SJÖSTJÄRNAN, 27 KOMET, 136 DARLING och 183 LATTJO

1951
*27 Komet ägdes av familjen Öhman igen, Saltsjö-Duvnäs.

1953 ca
*27 Komet är på eskader till Dalarö Skans med bl a Lars Odelfeldt..

Foto Lars Odelfelt som var med med *145 på Eskadern till Dalarö Skans.

1954-1958
*27 ägs av C. o P. Fellbom, Stockholm.

1958-1962
*27 Komet ägs av J. Lilja, Stockholm.