Stjärnbåten 23

1923 *23 GKSS Lottbåt 1923 byggs av AB Livbåtsvarvet, Göteborg. Håller på och utreder denna båt. Båtarna fick olika nummer vid olika tävlingar, så 27 är nog ett temporärt nummer. Uppgifterna är hämtade ur GKSS seglarblad.
 
1929 *23 GKSS 1923 Lottbåt deltager i kappsegling i Kullavik.
*23 ligger alldeles akter om *20. Numret är upp i toppen samt att det finns ingen stjärna i seglet. *23 liksom *14 (ligger för om *20) har låg kapp. De flesta Stjärnbåtarna var utan kapp annars. Klicka på bilden så blir den större.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem