Hoppa till innehåll

21 Casella

1927
*21 Casella byggdes av Sunds-Sandvik.

1928
*21 Casella vanns av O. Hansson, Göteborg.

1936-1940
*21 Casella ägs av Erland Cassel, Djursholm.

1940
*21 Casella deltog i Juniorernas Saltsjöbadsregatta.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961), Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 7 juli 1940 på Baggensfjärden. Förutom 66 TRA-LA-LA t v i förgrunden ses i mitten stjärnbåt 121, som i protokollet från denna segling är namnlös; några månader senare omtalas den som BRITTA. I bakgrunden t h ses 113 KILA, 111 ANTARES och 21 CASELLA. Observera örlogsfartyget i fonden; det har inte kunnat identifieras.

1940-1945
*21 Glimt ägs av Carl Lauritz Botolfsen, Saltsjöbaden.

1942
*21 Glimt med Carl Lauritz Botolfsen vann tre raka segrar detta år med sin båt.

Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 27-28 juni 1942, där Carl-Lauritz Botolfsen vann tre raka segrar med stjärnbåt 21 GLIMT. Fotografiet återgivet i Till Rors årg. VIII (1942) nr 6 s 193.

1943
*21 Glimt deltog i Skolungdomens höstseglingar söder om Restaurangholmen, Stockholm.

Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 21 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943.

Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, 25 september 1943. Båten bakom 27 KOMET är 21 GLIMT, tillhörig Carl Lauritz Botolfsen. Det är dock att märka att båtarna under seglingarna utnyttjades av olika besättningar. Obs pansarskeppet i bakgrunden.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar 1943, söder om Restaurangholmen 25 september; i bakgrunden kallbadhuset och Grand Hotels sommarrestaurang. Stjärnbåten 111 ANTARES är båten t v i förgrunden. Vem som äger den vid denna tid är oklart, då den i KSSS årsböcker 1943-45 uppges vara ”Stadshusregattans prisbåt”. Bakom ANTARES kan urskiljas stjärnbåtarna 112 GUDUNGEN, 216 LILL-KILEN, 21 GLIMT och 247 BAMBINA. Jfr KSSS-samlingens Fo133698 och -701 från samma tillfälle.

*21 Glimt med Botolfsen, Carl Lauritz deltog i Skolungdomens hösttävling på Baggensfjärden.

Från Skolungdomens höstseglingar, Baggensfjärden 26 september 1943.

Förutom 21 GLIMT närmast ses fr v t h 105 STABBE STABBE, 236 ÅLEN och 216 LILL-KILEN.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

1945-1957
*21 Glimt ägs av B.Linde Saltsjöbaden.

1946
*21 Glimt deltager i Juniorernas poängsegling i Saltsjöbaden

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961), Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas poängseglingar i Saltsjöbaden 1946, 8 september. De tre stjärnbåtarna i täten är 131 NALLE PUH (närmast kameran), 21 GLIMT (skymd) och 127 KULING II(längst bort, skymd).

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961), Statens Maritima Museum.

1947
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE (skymd), VING 1 (skymd), 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX och 183 LATTJO. Båten längst t h kan på fotografiet inte identifieras med hjälp av segelnumret, men en jämförelse med alternativexponeringen Fo133734 visar att det torde röra sig om 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK; liksom flera av de andra båtarna på bilden återfinns inte denna i protokollet från finalseglingen följande söndag (KSSS årsbok 1948 s 210). Fotografiet återgivet i Till Rors årg. XIII (1947) nr 40 s 14, i beskuret skick även i KSSS årsbok 1948 s 137. Alternativexponering i KSSS-samlingen Fo133734. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.

*21 Glimt deltager i Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961), Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. 242 TRIX är båten i mitten. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE, VING 1, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX, 183 LATTJO och 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK. Bl.a. denna båt bortfaller i protokollet från finalseglingarna följande söndag (KSSS årsbok 1948 210). Att bilden ändå kan dateras till 1947 beror på att Fo133733, som är en alternativexponering från samma tillfälle, återges i seglingsreferatet i KSSS årsbok s 137. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.

1957-1962
*21 Ratata ägs av J. Lengstrand, Stockholm.