Hoppa till innehåll

11 Arcturus

1927
*11 Arcturus byggdes av C E Andersson, Sunds-Sandvik för att lottas ut.

1928
*11 Arcturus lottas ut och vinns av C. A. Berglund (född 1878) som var farfar åt Jan Berglund. Båten kanske var ämnad åt C. A. Berglund’s yngste son Elof (farbror åt Jan Berglund), men Elof kom att segla andra båtar. Jan Berglund seglade *212 Pirat. Se GKSS seglarblad 1928 där hela vinstlistan finns med på sidan 115.

1942-1943
*11 Lilla Käcka ägs av Gunnel Hafström, Saltsjö-Duvnäs.

1943-1945
*11 Arcturus ägs av Stig Åkerfeldt, Saltsjö-Duvnäs.

1943
*11 Arcturus seglas av Jan Cederin som deltog i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.


Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943, vid Jutkobben 25 juli. Stjärnbåt 117 BRIO ses i förgrunden t v. Bakom BRIO ses 27 KOMET och finska vingbåten VING 1; i klungan efter följer 106 METEOR, 247 BAMBINA (skymd) 111 ANTARES, 11 ARCTURUS, 227 LO LO, 268 PLUMS och 120 SUSANNA. Att notera är att VING 1 inte återfinns i seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 232.

1943
*11 Arcturus deltog i Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943.

Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

1944
*11 Arcturus deltager i Juniorernas Sandhamnsregattan vid Jutkobben.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.


Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1944, vid Jutkobben 29 juli. 104 CASTOR är stjärnbåten i täten längst t v; därefter ses fr v t h 101 DIRIGOLD, 126 SKRUTTAN, 127 KULING II (skymd), 11 ARCTURUS, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILEN (skymd), 125 HAJE och 174 GRISSLAN. De följande båtarna kan inte identifieras; längst t h ses dock 267 ZINITA. En kopia av denna bild återfinns även i Oscar Norbergs samling som Fo54291.

1945-1949
*11 Arcturus köps av Stig Håkansson Saltsjöbaden.

1949-1950
*11 Arcturus ägs av Stig Håkansson, Stockholm.

1949
*11 Arcturus med G. Essenholm, Vänersborgs Segelsällskap, deltager i Segelsällskapets Åmålsvikens och Vänerns Seglarförenings Regattor i Åmål som enda Stjärnbåt.

1950-1954
*11 seglas av bl a Lars Holm, Vänersborg.

1954-1962
*11 Pepita ägs av Andersson o Pettersson, Vänersborg.

1965
*11 Tjalle senare Elvan köps av Urban Fredholm. Säljare var Sjöscouterna i Karlstad.

1973
*11 Elvan säljs av Urban Fredholm och köps av Birgitta Nyström , Karlstad. Hon går i 1:a klass i gymnasiet i Karlstad. Båtbygggare Öjer reparerar upp båten med att bl a byta sambord o andra bord. Birgitta o hennes pappa är med som hantlangare.
Urban Fredholm köper en Drake, därefter Karlstadsbåtarna ”Marianne” (Skärgårds-40) och sedan ”Carmen”. ”Carmen” såldes till Finland våren 2016.

1977 ca
*11 Elvan säljs av Birgitta Nyström.

1986
*11 Elvan ägs av Anders Wallinder, Sunne.

1987
*11 Elvan köps av Bo Jonsson, Lysvik, Rune Börhaug, Sunne och Sven-Åke Pettersson, Torsby. Båten låg vid boj i Fryken i Lysvik.