Stjärnbåten 6

1927   *6 Meteor byggdes av C E Andersson, Sunds-Sandvik för att lottas u
1928-05-25 *6 Meteor vinns av E. Thorsell. 
Se GKSS seglarblad 1928 där hela vinstlistan finns med på sidan 115.
1931  *6 Meteor kappseglar tillsammans med Joyce någonstans.

*6 Meteor (närmast till höger) kappseglar någonstans. Joyce är mitt för strecket.

0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem