"Joyce" som avmallades och blev upphovet till Stjärnbåten

1913 Joyce ritades av Janne Jacobsson som var förman på Ängholmens varv i Göteborg. Joyce byggdes detta år. Se historik. Joyce var GKSS utlottningsbåt 1914.
 
Första bilden (kanske) på det som senare skulle bli Stjärnbåten. Detta är prototypen som mallades av 1927 . Sund-Sandvik då Svante Forster, GKSS beställde först 15 st båtar med option på ytterligare 5 st båtar. Det levererades 21 st våren 1928 till GKSS, Göteborg. De första båtarna var okappade.
  Joyce hade nr T20 på torsdagseglingarna (se bild ovan) och  15 S3 (se bild nedan) på övriga seglingar. Om det var olika segel eller om man bytte nummer på seglen vet man inte.

Epost från Carl Krusell 2015-12-14:
Tack för julhälsning.
På din fråga om Joyce.
Joyce var prototyp för Stjärnbåten och hade 2 Pojkbåtsnummer beroende på vilken dag det seglades.
Stjärnbåt nummer 1 hette Hera. Jag fick den omkring 1943-46 och hade den fram till någon gång under 50-talet. Jag tror att vi köpte henne av Hansson som bodde i Långedrag.
Hälsningar
Carl Krusell
 
  Pojkbåten Joyce som senare blev mall för Stjärnbåten. Målad av Andrésen 1914. I båten sitter Hjalmar Krusell (född ca 1880) och Robert Krusell (född 1901). Robert's son Carl Krusell, Göteborg äger tavlan och den finns idag hos Carl's dotter.
1917-07-28 Joyce med G. Albrechtsson kappseglar. Joyce hade nr T 20 under kappseglingen. Se startlistor
1917-07-29 Joyce med G. Albrechtsson kappseglar GKSS o Æolus. Joyce hade nr T 20 under kappseglingen. Se startlistor
1917-07-30 Joyce med G. Albrechtsson kappseglar GKSS o Æolus. Joyce hade nr T 20 under kappseglingen. Se startlistor
1917-07-31 Joyce med G. Albrechtsson kappseglar GKSS o Æolus . Joyce hade nr T 20 under kappseglingen. Se startlistor
1918-07-18 Joyce med G. Albrektsson deltager i Æolus distanstävling
1918-07-18 Joyce med G. Albrektsson deltager i Æolus triangelsegling
1918-07-19 Joyce med G. Albrektsson deltager i GKSS distanstävling
1919-06-12 Joyce med G. Albrektsson deltager i Torsdagsegling
1919-07-17 Joyce med G. Albrektsson deltager i GKSS utanför Särö
1919-07-18 Joyce med G. Albrektsson deltager i Æolus Vingabanan
1919 Joyce seglades av G. Albrechtsson, Göteborg. Joyce vann 4:a av 6 kappseglingar. Kom 2:a en gång och ställde inte upp i en kappsegling. Uttrycket "Jäkla Joyce" myntades av konkurrenterna.
1921 Joyce med en komplett loggbok från hela detta år. FANTASTISKT!
1927 Joyce ägdes av Junioren Robert Krusell, Göteborg
1927 Joyce köptes av familjen Hagberg, Kullavik.
1927 hösten Joyce blev transporterad till Sunds-Sandvik för att där bli avmallad i samband med Svante Forsters beställning av 15 + 5 segelbåtar. Dessa båtar fick namn efter stjärnor. Hela segelbåtsklassen fick därför heta Stjärnbåten. De första båtarna fick nr 1 t o m 21. Även *13 blev byggd. Efter det att Joyce blivit avmallad så transporterades Joyce tillbaka till familjen Hagberg.
 
  Joyce närmast kameran. Läs GKSS seglarblad 1929.
 
  Joyce kappseglar 1931 någonsatans på Västkusten. Joyce är båten mitt för strecket strax till höger om mitten.
 
  15 S3 - Joyce - ligger mitt i fältet. Troligen 1932.
 
  Joyce i frisk slör 1932.
1940-talet ?
  Joyce med Hjalmar Krusell i båten  och Ragnar Myrén vid stäven. Ragnar Myrén var aktad juniorledare i GKSS långt in på 1960-talet.
1960 Joyce seglades av familjen Hagberg i Kullavik.
1963? *0 - Joyce seglar ? Är det Joyce med segelnummer 0 tro? När, var, vem är några frågor som vi vill ha svar på. Skrovet är mörkt ser gammalt ut. Kappen ser ut att vara låg som på *167 Jazzmuss. Seglen ser fina ut.
 
1990 ca Joyce låg enligt Bengt Forster (son till Svante Forster) och ruttnade bort på Vindön och resterna städades bort ungefär vid denna tid.
2004-11-17 Joyce Anteckningar av Bengt-Arne Runnerström efter telefonsamtal med Lars Forster.
   
   
0000000000 Första Stjärnbåten - Nästa Stjärnbåt - - - Hem