Press och media - 2012

2012

England har byggt Stjärnbåten med Joyce som mall. Ca 130 varav ca 100 seglar än idag.

2012-12-12 Artikel i Veteranbåten om hur detta med Stjärnbåten startade för mig.