Press och media - 1949

Det som är markerat med fet stil och understruket är en klickbar länk till artikeln/bilden/anteckningen.
1949-06-26 Yngste gasten - 10 år. Bild på Rolf Karlander .
1949-07-17 Regatta vid SS Viken Uddevallla och SSMK Stenungsundsegling dag 1.
1949-07-18 SS Kaparen och Mönsterseglingingen bild 1 ochSSMA Stenungsundseglingen dag 2.
1949-08-08 Ahrenbergsregatta och Storseglingsdag.
1949-08-21 GKSS Augustiregatta
1949-08-22 GKSS Augustiregatta sida 1, sida 2 och sida 3 samt SS Kaparen Nattsegling