Kapsejsade båtar.

????
Den sjunkna båten tillhör GKSS. Båten har inte kunnat identifierats. Förmodligen en lottbåt.
 
   
   
   
0000000000