Hoppa till innehåll

Historik 1951

Det har debatterats en del om Stjärnbåten och dess segel. Juniorkommitten har haft möten under vintern.
Här är några artiklar om detta.