Seglingens historia på Västkusten


Tomas Svensson besitter stora kunskaper om seglingens historia på Västkusten. Här kommer det att publiceras artiklar som bl han skriver. Det är fritt dock fritt fram för andra att skriva om sina kunskaper om seglingens historia på Västkusten. Textförfattarna står för sina egna texter. Någon fakta kontroll kommer inte att genomföras utan se detta som ett forum där man diskuterar för att om möjligt få fram hur det en gång var då folk kunde segla inte bara som arbete utan även på fritiden.
Samma text kan finns på flera ställen då ämnen spänner över flera områden.
Seglare och Rors-kvinnor och -män Många seglare från Västkusten vann internationella framgångar.
   
Segelbåtar I stort sett varje Segelsällskap hade en egen liten juniorbåt som ungdomarna fick börja sin segelbana med.
Konstruktörer  
Segelsällskap och båtklubbar Det fanns nästan en båtklubb i varje vik där det fanns en brygga på Västkusten.
Småbåtsvarv Det byggdes båtar överallt på Västkusten. Hantverket gick ofta i arv.
Profiler inom segelsporten Många arbetade helt ideellt och utvecklade seglingen för andra.
Ungdomsverksamhet  
   
Övrigt.  
   
0000000000  
2018-01-24 15:12