Stjärnbåten 2015

2015-01-02

Claes Öhman, Baggensfjärdens Stjärnbåtseglare gick ur tiden denna dag. Claes var född 1932 och en hängiven seglare under hela sitt liv. Claes far Torgny Öhman bedrev länge och framgångsrikt KSSS ungdomsverksamhet.

2015-01-11

Torsten Jacobsson (*200) skriver på Facebook:
Så läser vi i SvD att stjärnbåtsfantasten Claës Öhman lämnat oss. Så sent som vid mästerskapsseglingarna i höstas så ledde han regattan i sin rullstol på pontonen med säker hand, även om vi väl visste att han helst hade rullat ombord på en av båtarna för att delta i seglingarna med Unn som gast. RIP.

 

co2
Claes Öhman.

 

co3
Claes Öhman med gasten Unn i Stjärnbåten vid Stjärnbåtens 100-årsjubileum 2013 i Långedrag.

 

co1
Claes Öhman i rullstol leder seglingarna i Saltsjöbaden 2014 i augusti.
Foto: Anders Andersson

2015-01-17

Göran M. Ericsson (*499 Anden) skriver ett minne han har av Claes Öhman från 1953:

Det var juni 1953. Jag var på KSSSs seglarläger på den lilla ön
Klockaruddsholmen vid nuvarande Djuröbron. Jag var 16 år och
Claës var 21 och instruktör.

Claës slörar med fullt ös in i den smala vinkeln mellan den långa och i
förhållande till öns strand långt ifrån vinkelräta betongpiren.

Det blir smalare och smalare och smalare. Plötsligt kastar sig Claës
ned i lä tillsammans med rorkulten.

Ursnabb lovning mer än 90 grader. Det är ju slör. Nästan tvärstopp.

Farten räcker precis för de återstående två meterna fram till den höga
betongbryggan. Då har Claës redan hunnit fram till fören där han lugnt
stående fattar tag i järnringen och förtöjer.

Göran M Ericsson såg det.
*499 Anden

2015-08-09

Jesper Wilén, CYS, Grundsund byggde en ny Stjärnbåt på beställning åt Claes SJölin. Stjärnbåten mättes in av GKSS mätningsman Peter Warfinge och fick nr 535 Alma.