Stjärnbåten 1966

 

Detta år delades Stjärnbåten upp i 2 klasser. Dels den gamla klassen och dels i *66.
Tomas Svensson skriver om hur Stjärnbåten delades i 2 klasser *66

 

 
0000000000