Stjärnbåten under debatt

Det har debatterats en del om Stjärnbåten och dess segel. Juniorkommitten har haft möten under vintern.
Här är några artiklar om detta.

Sida 84

Sida 85

Sida 89

Sida 90

Sida 96

Sida 97

Sida 98