Stjärnbåten 1924 historik

1924

Janne Jacobsson (1871-1952) lackar en Stjärnbåt på Ängholmens varv. Stjärnbåten ritades 1913 av Jan Jacobsson, Göteborg. Den första serien byggdes 1927-28. Det finns exemplar som är Stjärnbåtar byggda tidigare. Det var s.k. pojkbåtar byggda redan på 1920 talet som omklassades till Stjärnbåtar senare.
Se t ex *312 som är byggd 1924 och *355 som  klassades 1949.
Pojkbåtar - Stjärnbåten   byggdes på många olika varv.

 
 
0000000000