Hoppa till innehåll

Gällande ritningar

Här är de gällande ritningarna samlade på ett ställe.
1928 ritades pojkbåten upp efter Joyce som mall i samband med GKSS beställning av de 21 Pojkbåtar som fick namn efter Stjärnor. Därav fick klassen heta Stjärnbåten. Dessa ritningar och bestämmelser har omarbetats vid flera tidpunkter bl a 1936, 1944, 1954, 1959, 1964, 1965 och 1966.
De ritningar som visas här är de senaste och gäller alltså än.
2015 kommer det att byggas en ny Stjärnbåt efter dessa ritningar.
Den senaste Stjärnbåten i trä som byggdes i Sverige byggdes 1973. I Finland har det på senare tid byggts Vingbåten som har samma mått och har alltså byggts efter Stjärnbåtens undantaget för riggen. Vingbåten har 14 kvm segelyta mot Stjärnbåtens 15 kvm segelyta.

Det är GKSS, Långedrag, Göteborg som äger ritningarna.

  • Byggritning
  • Linjeritning
  • Riggritning
  • Ritning för Mast o bom
  • Bestämmelser.
Byggritning.
Linjeritning.
Riggritning.
Mast och bom.
Allmänna bestämmelser.
Skrov o rundhult.
Valfria detaljer.
Obligatoriska detaljer.
Dispens.
Mätningsbevis.
Mätningsbevis fortsättning.
Segel.
Båtbyggarattest.
Gjuteriattest.