Vingbåten register.
1972-1975
L44 ägdes av Henrik Huldén, Finland
1948 Ving 29

2013 Vingla står någonstans i Finland.
 
   
   
   
   
0000000000