Stjärnbåten 141

1948 *141 Gita byggdes av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt kanske W. Törsleff, Stockholm
1949-1953 *141 Gita ägs av Moranäsvarvet.
1953-1956 *141 Gita ägs av B. Dahlborg, Stockholm.
1956-1962? *141 Gita ägs av Ch Dahlborg, Stockholm.
1960-talet *141 ägdes av Bengt Alm.
???? *141 Vart är du någonstans?
2000 ca *141 ägdes av Ulf Gyllenhammar.
2005 *141 hämtas av Ragnar Lindstedt, Ekolns SK. Ragnar berättar att båten låg tidigare för boj vid Stäket, Järfälla. Sedan upplagd på varvet vid järnvägsbron där Ragnar hämtade den omkring 2004. Båten finns kvar i Ragnars äga, om än i dåligt skick.
2012-05-07 *141 ägs av Ragnar Lindstedt och ligger upplagd i ett skjul.
2017-08-14 *141 Gita som ägs av Ragnar Lindstedt körde den till Torsby Småbåtsvarv som övertar båten för reparation.
 

*141 Gita är tillfälligt täckt innan hon kommer in under tak.

 

Här står *141 Gita bredvid *176 Stjärnan och *156 Sunny Boy på Torsby Småbåtsvarv.

 

Moranäs varv satte alltid nummer på akterspegeln på sina stjärnbåtar.

0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem