Stjärnbåten 133

1946 *133 Diggi Duff byggdes på Moranäsvarvet Saltsjöbaden åt F. Zetterberg Saltsjö-Duvnäs.
1946-1949 *133 Diggi Duff ägs av U Zetterberg, Stockholm.
1947-07-28 *133 Diggi-Duff (även Dicki-Duff och Dickyduff) deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka vid Rödkobbsfjärden .
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Juniorernas Skärgårdsvecka juli 1947, stjärnbåtar på Rödkobbsfjärden 28 juli. Båten i mitten i förgrunden är Jacob Wallenbergs Stjärnbåt 138, som i seglingsprotokollen saknar namn; den seglades de aktuella dagarna av Carl Frostell. I täten t v ses 136 DARLING, längst upp i mitten 133 DIGGI-DUFF (äv. DICKI-DUFF och DICKYDUFF); bland båtarna längst upp t h skymtar 271 AMIGO och 237 TESSY
1949 *133 Dickeyduff ägs av F Zetterberg, Stockholm.
1951-09-?? *133 Diggi-Duff - (även Dicki-Duff och Dickyduff) deltager i Skolungdomens höstseglingar  på Baggensfjärden.
 
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680 - Fo133683 samt Fo133685 - Fo133687 monterad på kartongblad ur album. Flera av dessa bilder har anknytning till Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951, och det är tänkbart men inte belagt att även Fo133684 tagits under dessa seglingar. För att bilden är från skolseglingarna talar släktskapet med Fo133685, som genom fotografen Oscar Norbergs datumstämpel är knuten till seglingarna och vars ljus och molnlandskap tyder på att den tagits vid samma tillfälle; mot att Fo133684 tagits under skolseglingarna talar att ingen av stjärnbåtarna på bilden, 242 TRIX, 133 DIGGI-DUFF (äv. DICKI-DUFF och DICKYDUFF) eller 126 SKRUTTAN, förekommer i protokollet från finalseglingarna 22-23 september i KSSS årsbok 1952 s 178; bilden är ju dock av Norbergs datering att döma från de seglingar som föregick finalseglingarna. Se även Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19.
???? *133 Dicky-Duff ägs av Fredrik Zetterberg, Saltsjö-Duvnäs.
1958 *133 Dicky-Duff köper Peter Rehbäck, Saktsjöbaden/Utö båten av Fredrik Zetterberg, Saltsjö-Duvnäs.
1962 *133 Dickyduff ägs av Å Rehbäck, Stockholm.
1966 *133 Dicky-Duff säljs av Rehbäck.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem