Stjärnbåten 121

1938 *121 Britta byggdes åt Britta Bernhardt, Karlskrona.
1938-1941 *121 Britta ägs av Britta Bernhardt, Karlskrona.
1940-07-07 *121 Britta seglar på Juniorernas Saltsjöbadsregatta.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 7 juli 1940 på Baggensfjärden. Förutom 66 TRA-LA-LA t v i förgrunden ses i mitten stjärnbåt 121, som i protokollet från denna segling är namnlös; några månader senare omtalas den som BRITTA. I bakgrunden t h ses 113 KILA, 111 ANTARES och 21 CASELLA. Observera örlogsfartyget i fonden; det har inte kunnat identifieras.
1941-1945 *121 Britta ägs av Britta Bernhardt, Saltsjöbaden.
1943-1945 *121 Britta ägs av Gösta Bernhardt, Saltsjöbaden.
1945-1955 *121 Pricken köps av E. Strömberg, Dalarö.
1955-1959 *121 Pricken köptes av Ulf Nordemans far. Den seglades av Ulf och hans bror Hans fram till 1959.

Ulf skriver våren 2012: Har många härliga minnen från seglingarna med 121:an tävlingar på Ekoln och eskadersegling till Rastaholm på Ekerö. När jag tänker tillbaka är det otroligt att vi som 14 och 12 åringar seglade ensamma. De s.k. flytvästarna var snudd på sjunkvästar. Med bomkapell och spritkök kunde man vara ute några dagar. Hur kontakten med föräldrarna ägde rum vet jag ej. Lycka till med registret och har du frågor är du välkommen att kontakta mig.
Ulf Nordenman
1959 *121 Pricken säljs av Ulf  Nordenman till Nylund, Uppsala, Ekoln Segelklubb.
1960 *121 Pricken ägs av en Nylund, Uppsala SS som kapsejsade utanför Ekolns Segelklubb och båten sjönk på Ekoln. Flyttankarna var borttagna.
1962 *121 ägs av en R. Nordenman, Uppsala enligt KSSS årsbok 1963. Stämmer nog inte. A.Wiss
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem