Stjärnbåten 112

1935  *112 KSSS VIII byggdes av någon åt KSSS, Stockholm.
1935-1936 *112 KSSS VIII ägs av KSSS, Stockholm.
 
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, "Stadshusregattan". Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn).
1936-1939 *112 Gudungen ägs av Adam Lewenhaupt, Djursholm.
1938-09-25 *112 Gudungen deltagar i Stadshusregattan Söder Mälarstrand .  
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan, 25 september 1938. 113 KILA är stjärnbåten i mitten närmast kameran; t v ses 100 VINGENETT och skymd i bakgrunden 112 GUDUNGEN. Baksidesanteckning tyder på att detta fotografi varit avsett att publiceras i tryck; var så skett är dock inte bekant.
1938-09-25 *112 Gudungen deltagar i Stadshusregattan Söder Mälarstrand .
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.
 

 Foton: Statens Maritima Museum
1939-1942 *112 Gudungen ägs av någon
1942 *112 Gudungen ägs av Bertil Gårdlund, Stockholm.
1943-09-25 *112 Gudungen deltager i Skolungdomens höstseglingar, söder om Restaurangholmen, Stockholm .  
  Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar 1943, söder om Restaurangholmen 25 september; i bakgrunden kallbadhuset och Grand Hotels sommarrestaurang. Stjärnbåten 111 ANTARES är båten t v i förgrunden. Vem som äger den vid denna tid är oklart, då den i KSSS årsböcker 1943-45 uppges vara "Stadshusregattans prisbåt". Bakom ANTARES kan urskiljas stjärnbåtarna 112 GUDUNGEN, 216 LILL-KILEN, 21 GLIMT och 247 BAMBINA. Jfr KSSS-samlingens Fo133698 och -701 från samma tillfälle.
 

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943. Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

1946 *112 Gudungen köps av K. G. Didrichson, Saltsjö-Duvnäs
1961  *112 Gudungen ägs av K. G. Didrichson, Stockholm.
1961-1964 *112 Fu-Ling ägs av Marianne och Arne Stenberg,Gävle.
1969-1976 *112 Saltkråka
Epost från Olle Wijk 2013 april:
*112 Ägdes av Olle Friberg. Detta var hans första stjärnbåt jag vill minnas att den hette Saltkråka men är ej 100 % säker. Han ägde sedan nr. *418, se nedan.
1972 *112 med Lars-Inge Wijk deltager i Storsjödagarna i Sandviken.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem