Stjärnbåten 67

1933
*67 Vera byggdes av K.-W. Moberg åt R. och K. Billner
1986 *67 Efterhvilan ägdes av Claes Göran Wass, Stockholm.
 
0000000000