Anteckningar förda vid StjärnbåtsKonsortiets möte den 4 mars 2016

·       Torsten Jacobsson informerade om Konsortiets Ekonomi på ett sätt som övertygade församlingen att någon medlemsavgift inte var aktuell som en förstärkning av ekonomin. Däremot är vi tacksamma för de bidrag som inkommer emellanåt.

·       Göran Petterson kunde utlova att vi med stor säkerhet har tillgång till de fina lokalerna i Nol även kommandesäsong.

 

·       Konsortiet äger eller disponerar=kursiv stil, för tillfället följande båtar:
Under renovering: 327 Blåklint, 347 Agneta, 490 Barracuda 508 Baby Doll samt 526 Emerentia.              
På Centrallagret: 186 Capella, 393 Yarramas, 412 Piglet samt 453 Chiquita.                                   
I verkstaden finns dessutom privatägda 167 Jazzmuss, 415 Gladan, 535 Alma och 271 Amigo. Den senare inkommer till Nol i april. Lån fr. Anders Wiss i Torsby i sommar, 499 Anden.                                                                                                             
Privatägda Stjärnbåtar i övrigt på Västkusten är 148 Eldflugan och 527 Boite.

 

·       Sjösättning av våra båtar sker andra hälften av maj

 

·       Sommarens aktiviteter och kappseglingar
- Dagkappseglingar en gång per vecka, maj/juni och augusti                                                                   
- VästkustMästerskapen, 4 alt. 5 juni                                                                                                                          
- Klassiska Regattan, 6 juni                                                                                                                                   
- Kössöseglingen, 14 juni, Verkstadspersonal får Räkfrossa                                                                            
- Sekelskiftsdagarna i Marstrand, 19-21 augusti                                                                                                         
- Säsongsavslutning med en Augustiregatta, 27 augusti alt. 3 september.

 

·       Dick informerade om byggnadssättet, plastskrov med träöverbyggnad.

 

·       Tillbehör som bindrev och sittbrunnskapell diskuterades. Beslöts att införskaffa sittbrunnskapell.  

 

·       Vår Hemsida är mer innehållsrikt än vad många tror. Verkligen läge att undersöka de olika filerna på Stjärnbåten.se och Sittbrunnen. se.

 

·       Förslag att införskaffa bildekal alt. Kavaj/jackmärke ligger vi lågt med t.v.

 

·       GKSS gamla ponton, strax norr om vår Stjärnbåtsbrygga, kan bli aktuell att renovera och då får vi två eller tre båtplatser till.

 

·       Vid inledningen av mötet såg vi GKSS film om sommaren 2015 och som avslutning av dagen såg vi filmen om 353 Alma.

 

Calle Sahlquist gjorde anteckningarna