Startlistor från kappseglingar med Stjärnbåten - 1939

GKSS Månadsregattor och Marstrand
1939-06-17

GKSS Juniregatta.

 

1939-07-19

GKSS Marstrand.

 

1939-08-05

Ahrenbergsregatta.

 

1939-08-19

Augustiregatta.