GKSS seglarbladet 1970

Det har skrivits en hel del om Stjärnbåten under årens lopp i GKSS Seglarbladet.