GKSS seglarbladet 1969

Det har skrivits en hel del om Stjärnbåten under årens lopp i GKSS Seglarbladet.