GKSS seglarbladet 1946

Det har skrivits en hel del om Stjärnbåten under årens lopp i GKSS Seglarbladet.