GKSS seglarbladet 1943

Det har skrivits en hel del om Stjärnbåten under årens lopp i GKSS Seglarbladet.