GKSS Seglarbladet från 1920

Här slår historiens vingslag beträffande Joyce och början till Stjärnbåten.

Sida 63

Sida 102

Sida 118

Sida 129

Sida 137

Sida 184

Sida 226

Sida 257

Sida 258