GKSS


GKSS Historia
Historikgruppen startades 2013 med målet att försöka bevara all tillgänglig dokumentation rörande GKSS digitalt. Under vår och höst träffas vi varje vecka vid arbets- och sorteringsträffar och följer en föränderlig strategi inför fortsatt arbete.
Här hittar GKSS
- historik från 1860
- ritningar på båtar
- foton under årens lopp
- samtliga GKSS Seglarblad sedan 1911
- mm...

Historikgruppen arbetar för fullt och det kommer mera efter hand.

Stjärnbåten
Här är en länk till urklipp i GKKS Seglarblad som bara har med Stjärnbåten att göra.

Båt-register på webben.
Tärnungen
Långedragsjullar  
Svenska Kosterbåtsförbundet
Kosterbåten
Ljungströmare


Stjärnbåtskonsortiet
Gamla seglare reparerar gamla Stjärnbåter och seglar dessa på Västkusten.