Stjärnbåten fotografier år 1941Kapsejsad Stjärnbåt *233 vid Gubbsegling. *13 Pommac är i närheten.
Läs mer i GKSS-Seglarblad från 1941. Carl G. Bergkvist.

Gävle Segel-Sällskap 1941.
   
0000000000